Spisak polagača koji su uspešno položili za navedeni pojas, na polaganju održanom 09.05.2010. godine u Centru za fizičku kulturu Vračar, u Beogradu, Sjenička 1:

  • Za 1.kyu položili su: Ana Mitić, Janko Sikošek, Obrad Zdravković,
  • Za 1.DAN položila je: Ivana Pejčić,
  • Za 2.DAN položio je: Aleksandar Petrović.

 

 

Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 9. maj 2010. Beograd

Srpski
English