Spisak polagača koji su uspešno položili za navedeni pojas, na polaganju održanom 07.03.2010. godine u 11h u Centru za fizičku kulturu Vračar, u Beogradu, Sjenička 1:

  • Za 6.kyu položili su: Dragan Stanić, Aleksandar Jelić, Filip Jelić, Miloš Maravić, Borko Topalović, David Nešić, Aleksandra Miljković, Milica Maksimović, Vidan Miljković, Svetlana Čabarkapa, Mirsad Maljević, Nikola Maljević, Uroš Ninković, Uroš Anđelić, Goran Šolaja, Aleksa Blagojević, Ivan Kuzmić.

 

 

Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd Polaganje za pojaseve :: 07. mart 2010. Beograd
Srpski
English