Spisak polagača koji su uspešno položili za navedeni pojas, na polaganju održanom 27.12.2009. godine u Centru za fizičku kulturu Vračar:

  • Za 3.kyu položio je: Zoran Janković
  • Za 4.kyu položili su: Nenad Đukanović i Dejan Jovičić
  • Za 5.kyu položili su: Peđa Džebo i Vesna Vojvodić
  • Za 6.kyu položili su: Jovanka Milošević, Žarko Vojnić, Dejan Đoković, Bojana Petrović, Dejan Đurović

 

Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd Polaganje za pojaseve :: 27. decembar 2009. Beograd

Srpski
English