Aikido seminar u Prokuplju održan je u subotu 23.05.2015. Tema seminara bili su 2., 3. i 4. kumi tači (vežbe u parovima sa mačem), a deo treninga namenjen radu bez oružja, bio je posvećen korigovanju učestalih grešaka u osnovnim aikido tehnikama. Nakon seminara održano je i polaganje na kome su svi uspešno položili.

 

Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015. Seminar u Prokuplju maj 2015.

Srpski
English