Seminar je održan 09. maja 2009. godine u Prokuplju.
Instruktor: R. Janković.

 

Seminar je održan 26. aprila 2009. godine u Beogradu (Vračar).
Instruktor: R. Janković, A. Zdravković.

 

Seminar je održan 14-15. decembra 2009. godine u Šabcu.
Instruktor: Yoji Fujimoto.

 

Seminar je održan 21. decembra 2008. godine u SRC Vračar u Beogradu.
Instruktor: Radivoje Janković.

 

Seminar je održan 02. novembra 2008. godine u SRC Vračar u Beogradu.
Instruktori: R. Janković, D. Stamenković, A. Zdravković.

 

Srpski
English