Na polaganju održanom 31.10.2010. godine u Beogradu položili su:

  • Ana Mitic 1. kyu
  • Marija Milosavljevic 1. DAN
  • Zoran Vujic 1. DAN

 

Seminar je održan 16. oktobra 2010. godine u Beogradu.
Instruktori: R. Janković i A. Zdravković.

 

Seminar je održan 16. oktobra 2010. godine u Pirotu.
Instruktor: R. Janković.

 

 

Spisak polagača koji su uspešno položili za navedeni pojas, na polaganju održanom 09.05.2010. godine u Centru za fizičku kulturu Vračar, u Beogradu, Sjenička 1:

  • Za 1.kyu položili su: Ana Mitić, Janko Sikošek, Obrad Zdravković,
  • Za 1.DAN položila je: Ivana Pejčić,
  • Za 2.DAN položio je: Aleksandar Petrović.

 

Seminar je održan 03-29. avgusta 2010. godine u Beogradu.
Instruktor: R. Janković.

 

Srpski
English