Termini treninga

DAN
Utorak
Utorak
Četvrtak
Četvrtak
Subota
Nedelja
VREME
20.00 - 21.00*
21.00 - 22.00
20.00 - 21.00*
21.00 - 22.00
19.00 - 20.00
11.00 - 12.30*
LOKACIJA
SROC Vračar,
Sjenička 1
SROC Vračar,
Sjenička 1
SROC Vračar,
Sjenička 1
SROC Vračar,
Sjenička 1
SROC Vračar,
Sjenička 1
SROC Vračar,
Sjenička 1
*Termini za početnike i polaznike do 2. kyu-a

Srpski
English